Newsletter / Nyhedsbrev 2-2016

Dansk udgave nedenfor

Exciting news from our work in Zambia. Great things happening through our womens programme, volunteers making a difference in local school, football program improving and visit from Soapbox UK

Spændende nyt fra vores arbejde i Zambia. Gode ting sker i vores kvindeprojekt, volontører gør en forskel på lokal skole, fodboldprojekt udvider og besøg fra Soapbox UK

Du kan gøre en forskel

Did you know, that for 100$ we can help a woman and her family with a microloan, and teaching and support through 1 year, so she can establish a business to sustain her family with food, clothes, school etc. for her family - for years to come.

This year we help 15 families, but we can help more, if you help us. A gift can even help more families for several years, as most of the money are paid back by the women.

Maybe you or together with your family could help a woman and her family in Zambia to a better life - write us and hear more, og support via http://dreamfactoryzambia.org/buyantanshi - here you can read more about the project.

 

Vidste du, at for kun 650 kr. kan vi hjælpe en kvinde og hendes familie til mikrolån og undervisning og hjælp gennem 1 år, så hun kan få en forretning op at stå og tjene til mad, tøj, skolegang mv. for hendes familie - i mange år fremad.

I år hjælper vi 15 familier, men vi kan hjælpe flere, hvis du vil hjælpe os. En gave kan endda hjælpe flere familier over flere år, da de fleste penge betales tilbage af kvinderne.

Måske kunne du selv eller sammen med din familie hjælpe en kvinde og hendes familie i Zambia til et bedre liv - skriv til os og hør mere, eller støt via  http://dreamfactoryzambia.org/buyantanshi - her kan du også læse mere om projektet.

Q&A - Volontør i /volunteer in Dream Factory

 ▶ Q&A: Om at være volontør i Dream Factory Zambia ◀

Q: Hvad betyder 'volontør' egentlig, og hvad kan man opleve som volontør i Dream Factory Zambia?

A: 'Volontør' er et synonym for at være frivillig. I Dream Factory har vi altid haft volontører, og det har vi (hovedsagligt) af 5 grunde:

1) Vores volontører bringer glæde og gør en forskel for mange mennesker i Zambia

2) Vores volontører giver vores medarbejdere nye, friske inputs og gode ideer

3) Vores volontører skaber liv og glæde i Dream House

4) Vi ønsker, at unge mennesker skal få en oplevelse af det *virkelige* Afrika og få en masse udfordringer og oplevelser med videre i livet.

5) Vi ser, at vores volontører kommer beriget hjem til Danmark med et helt nyt syn på verden - og fortæller gode historier om Zambia, udviklingsarbejde og Dream Factory.

I løbet af foråret vil vi her og på facebook svare på en masse spørgsmål omkring at være volontør i Dream Factory.

Vil du gerne være volontør? Så læs mere her: www.dreamfactoryzambia.org/volunteer

____________________________________________________

▶ Q & A: About being a volunteer in Dream Factory Zambia ◀

Q: What does 'volunteer' really mean, and what can you experience as a volunteer in Dream Factory Zambia?

A: 'Volunteer' is a person, who voluntarily offers himself or herself for a service. In Dream Factory we have always had volunteers, and the 5 (mainly) reasons why is because that:

1) Our volunteers makes a differences and bring joy to many people in Zambia

2) Our volunteers provide our employees with new, fresh inputs and ideas

3) Our volunteers bring life and joy into the Dream House

4) We want to give our volunteers the experience of the *real* Africa, a lot of challenges and adventures to take with them in life. 

5) We see that our volunteers return enriched back home to Denmark with a whole new perspective on the world - and they are spreading the word about Zambia, development work and Dream Factory.

We will continue the Q&A's on Facebook during the spring and answer a lot of questions about volunteering in Dream Factory.

Do you want to be a volunteer? Click here to read more: www.dreamfactoryzambia.org/volunteer