Newsletter / Nyhedsbrev 2-2016

Dansk udgave nedenfor

Exciting news from our work in Zambia. Great things happening through our womens programme, volunteers making a difference in local school, football program improving and visit from Soapbox UK

Spændende nyt fra vores arbejde i Zambia. Gode ting sker i vores kvindeprojekt, volontører gør en forskel på lokal skole, fodboldprojekt udvider og besøg fra Soapbox UK