34 women starting in 2017-program

English: (Dansk længere nede)

In february our 2016-group of women graduated and are now able to continue on their own, but still connected to Dream Factory and the many women from the program in former years.

And a new record size team for 2017 started out. 34 women, with an average of 5 children each. So more than 150 people benefit from the empowerment program and micro loans this year thanks to extra donations from people in our supporting church in Fredericia, Denmark.

Pictures below...

*****

Dansk: I februar var vores 2016 gruppe af kvinder færdige, og de kan nu klare sig selv, men er stadig forbundet til Dream Factory og de mange kvinder fra tidligere års program.

Og et nyt rekordstort hold er startet i 2017. 34 kvinder med gennemsnitligt 5 børn hver. Så mere end 150 mennesker får hjælp gennem vores udrustende program og mikrolån i år, takket være ekstra donationer fra personer i vores support-kirke i Fredericia.

Billeder: